نصب تایر در محل شما

تیم مستر تایر برای اولین بار در سطح کشور اقدام به طراحی و آماده سازی واحد‌های سیار جهت ارائه خدمات کامل نصب و بالانس تایر ویژه مشتریان خود نموده است که در حال حاضر و در فاز اول ارائه خدمات نصب سیار، مشتریانی که مایل باشند تایر‌های خریداری شده خود از وب سایت مستر تایر را در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران دریافت و نصب نمایند، می‌توانند با ثبت درخواست خود از این امکان برخوردار شوند.

مستر تایر با در اختیار داشتن تجهیرات کامل و برخورداری از کارشناسان خبره، در کوتاه ترین زمان یاری رسان شما برای نصب تایر خریداری شده می‌باشد.

در کنار برخورداری از خدمات نصب تایر ها، میتوانید اطمینان حاصل نمایید که کارشناسان نصب ما از مهارت کافی برای نصب انواع تایر تیوبلس و معمولی برای خودرو های مدرن وارداتی و انواع تولیدات داخلی و متناسب با نیاز وسیله شما برخوردارند.کلیه خدمات مربوطه منطبق با استاندارد خودرو و تایر و به بهترین کیفیت انجام می‌شود.

نرخ خدمات نصب که شامل تعویض والو ، بالانس لاستیک‌ها و باد نیتروژن است به شرح زیر می‌باشد:

رینگ ۱ حلقه ۲ حلقه ۳ حلقه ۴ حلقه جا به جایی جا به جایی با بالانس
۱۳ سواری نصب در مرکز خدمات ۳۵۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۳ سواری نصب سیار ۹۵۰.۰۰۰ ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱.۶۵۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۳ وانتی نصب در مرکز خدمات ۴۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۳ وانتی نصب سیار ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۴ سواری نصب در مرکز خدمات ۳۵۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۴ سواری نصب سیار ۹۵۰.۰۰۰ ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱.۶۵۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۴ وانتی نصب در مرکز خدمات ۴۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۴ وانتی نصب سیار ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۵ سواری نصب در مرکز خدمات ۳۵۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۵ سواری نصب سیار ۹۵۰.۰۰۰ ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱.۶۵۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۵ شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۴۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۵ شاسی بلند نصب سیار ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۶ سواری نصب در مرکز خدمات ۴۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۶ سواری نصب سیار ۱۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۶ شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۴۵۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۶ شاسی بلند نصب سیار ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۹۵۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۱۷ سواری نصب در مرکز خدمات ۴۵۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۷ سواری نصب سیار ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۹۵۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۷ شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۴۵۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۷ شاسی بلند نصب سیار ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۹۵۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۸ سواری نصب در مرکز خدمات ۵۵۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۶۵۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۸ سواری نصب سیار ۱.۱۵۰.۰۰۰ ۱.۷۰۰.۰۰۰ ۲.۲۵۰.۰۰۰ ۲.۸۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۸ شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۵۵۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۶۵۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۸ شاسی بلند نصب سیار ۱.۱۵۰.۰۰۰ ۱.۷۰۰.۰۰۰ ۲.۲۵۰.۰۰۰ ۲.۸۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۹ سواری نصب در مرکز خدمات ۶۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۱۹ سواری نصب سیار ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۱۹ شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۶۵۰.۰۰۰ ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱.۹۵۰.۰۰۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۱۹ شاسی بلند نصب سیار ۱.۲۵۰.۰۰۰ ۱.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۵۵۰.۰۰۰ ۳.۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۲۰ سواری نصب در مرکز خدمات ۷۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۲۰ سواری نصب سیار ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۳.۴۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۲۰ شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۷۵۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۲۵۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۲۰ شاسی بلند نصب سیار ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۸۵۰.۰۰۰ ۳.۶۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۲۱ سواری نصب در مرکز خدمات ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۳.۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۲۱ سواری نصب سیار ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۲۱ شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۹۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۳.۶۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۲۱ شاسی بلند نصب سیار ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۳.۳۰۰.۰۰۰ ۴.۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۲۲ سواری نصب در مرکز خدمات ۹۵۰.۰۰۰ ۱.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۸۵۰.۰۰۰ ۳.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۲۲ سوار نصب سیار ۱.۵۵۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۴۵۰.۰۰۰ ۴.۴۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۲۲ شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۹۵۰.۰۰۰ ۱.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۸۵۰.۰۰۰ ۳.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۲۲ شاسی بلند نصب سیار ۱.۵۵۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۴۵۰.۰۰۰ ۴.۴۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰