سفارشات تهران

کلیه سفارشات تهران توسط پیک رینوتیک به صورت اکسپرس ارسال و در همان روز تحویل میگردد.

(هزینه ارسال سفارشات به سراسر تهران مبلغ 148/000 تومان می‌باشد)

سفارشات شهرستان

کلیه سفارشات شهرستان توسط پست و باربری ارسال و حداکثر تا 48 ساعت پس از ثبت سفارش تحویل می گردد.

(هزینه ارسال سفارشات از انبار رینوتیک به پست یا باربری توسط رینوتیک پرداخت می گردد و کرایه مرسوله از پست یا باربری تا مقصد نهایی بصورت پس کرایه در زمان تحویل سفارش توسط خریدار پرداخت می گردد.)